Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 07.09.2023

TaxSki, gevestigd aan Nieuwendijk 58, 3443 BM Woerden met Kamer van Koophandelnummer 76393798, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TaxSki verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Serverlogs : Elke keer dat u de website bezoekt via een browser of mobiele applicatie worden er automatisch logs gegenereerd. Deze serverlogs kunnen informatie bevatten zoals het request, IP-adres en browsertype.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taxski.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

TaxSki verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Naam / e-mail adres: u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Toesturen van nieuwsbrieven
  • Deelname aan enquêtes of uitvoeren van marktonderzoeken om de bedrijfsvoering eo diensten te verbeteren
  • Uitvoeren van analyses ten behoeve van rapportages
  • Serverlogs: deze gebruiken we alleen om te kunnen debuggen als er problemen zijn met de website. We koppelen deze automatisch gegenereerde gegevens niet aan andere persoonlijk identificeerbare gegevens zoals uw e-mailadres.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

TaxSki bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Delen van uw persoonsgegevens met derden

TaxSki deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TaxSki blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TaxSki gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op uw computer om informatie op te slaan over uw bezoek aan de website. Deze informatie kan gebruikt worden om het gebruik van bezoekers te volgen en om statistische rapportages over een website te maken. Voor meer informatie zie: www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Op de websites hierboven staat uitgelegd hoe u dat doet.

We gebruiken  Google Analytics cookies. Dit zijn third party cookies die worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze website te verbeteren. We hebben een overeenkomst met Google waar in staat dat alle informatie op anonieme wijze wordt verzameld. Het laatste octet van het IP adres wordt gemaskeerd en de gegevens worden niet gedeeld. We gebruiken geen andere diensten van Google. Opt-out van Google Analytics is mogelijk door de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on te installeren via deze link. Lees Google’s overview of privacy and safeguarding data.

Er wordt ook gebruik gemaakt van het Google Doubleclick netwerk om jou relevante advertenties tonen. Deze cookies bevatten jouw gebruiksvoorkeuren van Google, zoals je taal, aantal zoekresultaten en of je het SafeSearch filter wilt inschakelen. Meer informatie over deze cookies bij Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl 

Als je onze site volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Alleen als je vooraf toestemming hebt gegeven, plaatsen wij cookies en werken we met andere technieken waarvoor deze toestemming wettelijk is vereist. Indien je niet akkoord wilt gaan kun je ook gewoon gebruik blijven maken van de website.

Websites van derden
 
Je kunt op onze Website (hyper)links vinden die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of links die op deze websites staan en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die gelinkt zijn naar of vanaf onze Website. Bovendien kunnen deze websites, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Browsen en interactie op andere websites, met inbegrip van websites die gelinkt zijn naar of vanaf onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van dergelijke websites.
 

Klik hier voorwaarden/beleid Ski-Lifts

Wat zijn uw rechten?

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taxski.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TaxSki wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

TaxSki neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Contactgegevens

TaxSki
Nieuwendijk 58
3443 BM Woerden
info@taxski.nl
www.taxski.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.